ארכיון התגית 'אירוניה'

Jan 12 2009

פינת האירוניה

NOW, THEREFORE, I, GEORGE W. BUSH, President of the United States of America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and laws of the United States, do hereby proclaim January 16, 2002, as Religious Freedom Day. I urge all Americans to observe this day by asking for the blessing and protection of Almighty God for our Nation, and to engage in appropriate ceremonies and activities in their homes, schools, and places of worship as a sign of our resolve to protect and preserve our religious freedom. (emphases mine, AK)

No, seriously.

Comments Off on פינת האירוניה

  • הודעות אחרונות

  • לרישום בדואר

  • תגיות ונושאים

  • מהעבר

  • Meta

  • עמודים קבועים