Mar 02 2009

RSS Synergy

בסמסטר הראשון שלי באוניברסיטה לקחתי שלושה קורסים. מכיוון שלמדתי BA כללי, לא ממש היה קשר בין שלושת הקורסים הללו. “היסטוריה של הפילוסופיה של המדע”, “מבוא לתרבות אמריקה” ו-“יסודות הבלשנות המודרנית”. שלושה קורסים לא קשורים, אבל תוך שבוע כבר ראיתי תימות שחוזרות בין שלושתם. אני כבר לא זוכר מה זה היה, אבל זה חיזק את האמונה שלי שלימודי BA כללי הם נקודת מבט טובה לראות קשרים רוחביים, אינטרדיציפלינריים, בין נושאים שונים ומשונים.

נקודת מבט כזו מקבלים גם כשערוצי התקשורת אותם אנחנו צורכים הם פזורים ומבוזרים, ויש לנו רשימת RSS רחבה ומגוונת. ואז זה נחמד לראות איך ממים משותפים מופיעים במקורות חסרי קשר.

זה אפילו יותר מעניין כשאותם רעיונות צצים בצורה אורגנית, לא ויראלית, במקומות שונים. זה לא מפתיע כשידיעה חדשותית או תרבותית מופיעה בכמה בלוגים, אבל לפעמים הדמיון הוא יותר מקרי או מעמיק. בדיוק היום התחיל לו שבוע חדש ברשימת התפוצה A.Word.A.Day, והתימה של השבוע היא מלים שאולות משפות אחרות, עם ההערה הבאה:

A note about pronunciation: When we adopt words from other languages, we don’t always adopt their pronunciations as well. So the pronunciation suggestions given with these words reflect how they’re generally pronounced in English.

באותו יום, הקומיקס האינטרנטי Savage Chickens, שקשה לקרוא לו ממש Webcomic עקב העובדה שהוא מצויר כולו על post-it notes צהובים, הופיעה הקchickendachshundריקטורה הזו, שנוגעת במריבה הארוכה בין אלה שמבטאים מילים שאולות בהגיה של שפת המקור, לבין אלה שמתאימים אותה להגיה של השפה אותה הם מדברים. אני נוטה להיות מהסוג השני, אבל זה יכול להיות מבלבל כשאני דובר את שתי השפות – לשלב מילים אנגליות בשיחה בעברית, למשל. המבטא שלי באנגלית נוטה קצת לכיוון האמריקאי, אבל זה נשמע תמיד טפשי ו/או יומרני להגות כך באמצע שיחה בעברית. מצד שני, זה גם טפשי לאמץ מבטא ישראלי כשהוא לא המבטא הטבעי שלי.

 

בסופו של דבר, המטרה שלי כאן היתה להביא רשימת תפוצה מעניינת וקומיקס חביב. לא מעבר.

Comments Off on RSS Synergy

התגובות סגורות כעת.

  • הודעות אחרונות

  • לרישום בדואר

  • תגיות ונושאים

  • מהעבר

  • Meta

  • עמודים קבועים